ELTREC

Elektryk Poznan

Oferta

 

Usługi elektryczne

 

Instalacje elektryczne w nowych mieszkaniach i budynkach

Wykonuję różnego rodzaju montaż instalacji elektrycznych dostosowanych do wymogów odbiorcy
indywidualnego i biznesowego. Zajmuję się kompleksowym zakładaniem przewodów elektrycznych,
zabezpieczeń przeciwporażeniowych, skrzynek bezpiecznikowych. Wykonuję instalację zgodnie z
projektem budowlanym. Warto zaplanować także instalacje budowlane.

Prace modernizacyjne i naprawy obecnych instalacji

Wykonuję przesuwanie wyłączników, gniazdek, żyrandoli, kinkietów, oraz generalną wymianę instalacji w starej infrastrukturze, np. przed kapitalnym remontem łazienek, kuchni lub całego mieszkania. Likwiduję usterki związane z brakiem napięcia lub czesto wyskakującym bezpiecznikiem. Modernizację wykonuję zgodnie z współcześnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa
przeciwpożarowego użytkowników.

Montaż oświetlenia

Wykonuję instalację elektryczną  zasilającą i jego przyłączenie do oświetlenia ogrodowego, jak
również innego oświetlenia znajdującego się na zewnętrz budynków: kamienic, bloków czy też
domków jednorodzinnych. Instaluję także oświetlenie w pomieszczeniach technicznych i garażach.
Przeprowadzam badania i pomiary eksploatacyjne oświetlenia i jego natężenia mającego wpływ na
komfort przebywania i pracy w danym pomieszczeniu.

Przegląd instalacji elektrycznej

Wykonuję okresowe przeglądy instalacji i urządzeń pod kątem sprawności i stanu technicznego i
pod względem bezpieczeństwa użytkowania i ochrony przeciwporażeniowej. Wykonuję wymianę
zużytych elementów. Wymieniam zabezpieczenia sieci elektrycznych starego typu (bezpieczniki)
na nowe łatwe i bardzo wygodne w obsłudze.

Instalacje videodomofonowe, domofonowe

Instaluję systemy domofonowe i videodomofonowe. Wykonanie usługi obejmuje dobranie
najlepszej konfiguracji oraz instalację w miejscu wskazanych przez klienta w ramach wspólnie
przyjętego budżetu.

Pomiary elektryczne

Przeprowadzam pomiary elektryczne: skuteczności zerowania, skuteczności działania wyłącznika
różnicowo-prądowego, sprawdzanie ciągłości połączeń ochronnych i pomiar ich rezystancji,
badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary reyzstancji uziemienia.
Pomiary te mają na celu określenie sprawności instalacji oraz oceny bezpieczeństawa  użytkowników.